Petak

06:00 – 10:00 Jutarnji program
06:00 Najava programa
06:45 Radio radar 
07:30 Vrijeme i stanje u prometu
07:45 Radio radar 
09:00 Novosti
09:55 Odjava jutarnjeg programa
10:00 – 14:00 PRIME TIME
10:10 Najava programa
10:30 Nagradna igra
11:00 Novosti
12:00 Novosti
13:00 Novosti
13:55 Odjava programa
14:00 – 18:00 Poslijepodnevni program
14:10 Najava programa
15:00 Novosti
…….  Vrijeme
…….   Stanje u prometu
17:59 Odjava poslijepodnevnog programa
18:00 – 22:00 Večernji glazbeni program
22:00 – 22:59 Chart time
23:00 – 05:59 Noćni program -glazba